Връщане на продукт

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

 

До: " МВМ – 2003 " ЕООД с ЕИК 124614292

 

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите с договореното.

 

Предмет на рекламацията:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Поръчано на/получено на - …………………………………

 

Предпочитан начин на удовлетворение(заградете желаната опция):

 

·      Възстановяване на платената сума;

·      Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното;

·      Отбив от цената;

·      Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите.

 

Прилагам следните документи (заградете желаната опция):

 

·      касова бележка или фактура;

·      протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

·      други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

Размер на претендираната сума: …………………………………………………………………

 

Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………

 

Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………

 

Подпис на потребителя (само при подаване на хартия): …………………………………………………………………

 

Дата: …………………………………

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До _______________________________________

 

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………

 

Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………….

 

Адрес на потребителя/ите - …………………………………………………………………………………………………

 

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

 

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………

 

    * Задължително поле