Работно време: 10:00 - 17:00 часа
свържете се с нас - +359899196477
()

  Междинна сума

  Връщане на продукт

  Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

   

  До: " МВМ – 2003 " ЕООД с ЕИК 124614292

   

  С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите с договореното.

   

  Предмет на рекламацията:

   

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  Поръчано на/получено на - …………………………………

   

  Предпочитан начин на удовлетворение(заградете желаната опция):

   

  ·      Възстановяване на платената сума;

  ·      Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното;

  ·      Отбив от цената;

  ·      Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите.

   

  Прилагам следните документи (заградете желаната опция):

   

  ·      касова бележка или фактура;

  ·      протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

  ·      други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

   

  Размер на претендираната сума: …………………………………………………………………

   

  Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………

   

  Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………

   

  Подпис на потребителя (само при подаване на хартия): …………………………………………………………………

   

  Дата: …………………………………

   

  Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

   

  (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

   

  До _______________________________________

   

  С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

  Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………

   

  Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………….

   

  Адрес на потребителя/ите - …………………………………………………………………………………………………

   

  Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

   

  (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

   

  Дата: ……………………………………………

   

   * Задължително поле